CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constitutive modelling of non-local and non-Newtonian anisotropic fibre suspensions

Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Ann. Trans. of the Nordic Rheology Society Vol. 5 (1997), p. 98-100.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-22.
CPL Pubid: 23381

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur