CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compressibility of a fibre network of mixed fibre diameters

Staffan Lundström (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Nicholas Christoffe (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Polymer Processing Society Meeting, Gothenburg 1997 (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2010-09-07.
CPL Pubid: 23380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur