CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Interface Between Production System Design and Individual Mechanical Exposure

Nils. F. Pettersson ; Zandin Kjell ; S.-E. Mathiassen ; J Winkel ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; K. Ohlsson
Maynard’s Industrial Engineering Handbook’, 5th Edition, Zandin, K., ed. p. 6.99-6.109. (2001)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-18.
CPL Pubid: 2338

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur