CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Starch Microstructure and Starch Hydrolysis in Barley and Oat Tempe During In Vitro Digestion.

Marie Larsson Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Charlotte Eklund-Jonsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Siv Kidman ; Maud Langton
Food Digestion (1869-1978). Vol. 3 (2012), p. 53-62.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: High amylose/high beta-glucan barley, oats, starch hydrolysis, in vitro digestionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-29.
CPL Pubid: 233792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur