CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A triaxial rheometer for soft compressible solids

Mårten Alkhagen (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Ann. Trans. of the Nordic Rheology Society Vol. 5 (1998),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 23379

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur