CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromechanical constitutive equations for fibre suspensions

Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Proc. 10th Conference of the European Consortium for Mathematics in Industry (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-22.
CPL Pubid: 23378

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur