CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elongational rheology of fibre suspensions

Sven Branehög (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Proc XIII International Congress on Rheology, Cambridge (2000)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2006-11-22.
CPL Pubid: 23377

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur