CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Annika Malm (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; Extern) ; Anders Horstmark ; Elin Jansson ; Göran Larsson ; André Meyer ; Jenny Uusijärvi
Bromma : Svenskt Vatten AB, 2011. - 118 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten är tänkt som ett verktyg för kommunerna vid förnyelseplanering. Rapporten innehåller diskussionsunderlag för att bedöma rimliga driftstörningsnivåer, metoder för bedömning av långsiktiga förnyelsebehov och för prioritering av åtgärder och metoder att jämföra olika åtgärdsalternativ ekonomiskt.

Nyckelord: Förnyelseplanering, ledning, förnyelsetakt, prioriteringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 233750

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur