CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanics of textile solids

Mårten Alkhagen (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
The Nordic Textile Journal 1, p. 51-57. (2000)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 23374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur