CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Permeability of felts

Johan Håkansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Lundström (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Proc. Nordic Meeting on Materials and Mechanics, Aalborg 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2011-10-04.
CPL Pubid: 23373

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Mekanisk tillverkningsteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur