CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Four new synthetic elements approved

Ulrika Forsberg ; Claes Fahlander ; Dirk Rudolph ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Kemivärlden Biotech Kemisk tidskrift 2, p. 31-33. (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Finally, the chemists and physicists in the Joint Working Party (JWP) have approved the new elements, but what is the significance and how can we make use of elements that exist so fleetingly?Denna post skapades 2016-03-28. Senast ändrad 2016-08-30.
CPL Pubid: 233722

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Kärnfysik
Kemi

Chalmers infrastruktur