CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling press forming of fibre composites using two-phase continuum theory

Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Polish.Swedish Symposium, Gothenburg, Dec 12, 2003 (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23371

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur