CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fundamental deactivation mechanisms of iron-exchanged zeolite BEA as SCR catalyst

Oral Presentation

Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Soran Shwan (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Louise Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Jonas Jansson
24th North American Catalysis Society Meeting, Pittsburgh, USA, June 14-19, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233695