CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromechanical model of a viscoplastic open-cell foam

Per Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the VIII International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS VIII, Barcelona (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur