CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process rheology of composites

Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the Nordic Polymer Days, Gothenburg 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-22.
CPL Pubid: 23368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur