CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kraft pulping - Reaction kinetics of lignin and hexenuronic acid in softwood

Johannes Bogren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 72 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Delignification, Hexenuronic acid, Reaction kinetics, Kraft pulping, Mass transfer resistance, DWC, LCC, Ionic strength, SoftwoodDenna post skapades 2006-12-05.
CPL Pubid: 23366

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-12-14
Tid: 10.15
Lokal: 10.15 KB-salen, Kemigården 4, Chalmers

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2006:23