CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient exploration of multi-cancer networks by generalized covariance selection and interactive web content

T. Kling ; P. Johansson ; José Sánchez (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; V. D. Marinescu ; Rebecka Jörnsten (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; S. Nelander
Cancer Research (0008-5472). Vol. 75 (2015), 22, p. B-2 (abstract).
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: OncologyDenna post skapades 2016-03-23.
CPL Pubid: 233651

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Cancer och onkologi

Chalmers infrastruktur