CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High proportions of eicosapentaenoic acid (EPA) in infants' serum may decrease allergy risk: results from the FARMFLORA birth-cohort

Karin Jonsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Malin Barman (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Sara Moberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Hilde Kristin Brekke ; Agneta Sjöberg ; Bill Hesselmar ; Agnes E Wold ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Allergy (0105-4538). Vol. 70 (2015), Special issue 101, p. 402-402.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Allergy, ImmunologyDenna post skapades 2016-03-23. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 233650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap
Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition (GU)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (GU)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)

Ämnesområden

Näringslära

Chalmers infrastruktur