CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Novel Design of Broadband Waveguide Directional Couplers and 3-dB Hybrids

Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
IEEE MTT-S International Microwave Symposium 2006, June 11-15, San Francisco, California p. 1169-1172. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23365

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur