CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 385-500 GHz SIS Mixer for APEX Telescope

Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Igor Lapkin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
in "Millimeter and Submillimeter Detectors for Astronomy III", eds. J. Zmuidzinas, W.S. Holland, S. Withington, W.D. Duncan, Proceedings of SPIE Vol. 6275 (2006), p. 19.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur