CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heterodyne Single-Pixel Facility Instrumentation for APEX Telescope

Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Igor Lapkin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Christophe Risacher ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
in "Millimeter and Submillimeter Detectors for Astronomy III", eds. J. Zmuidzinas, W.S. Holland, S. Withington, W.D. Duncan, Proceedings of SPIE Vol. 6275 (2006), p. 15.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23363

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur