CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anisotropic damage modeling based on mesomechanical simulations

Robert Lillbacka (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik ; Extern) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik ; Extern) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik ; Extern) ; Erland Johnson
World Congress on Computational Mechanics V, 2002, Vienna Vol. 1 (2002), p. 190.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur