CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Doherty's Legacy

R. Pengelly ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mustafa Özen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE Microwave Magazine (1527-3342). Vol. 17 (2016), 2, p. 41-58.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: DPA topology, Doherty power amplifierDenna post skapades 2016-03-23. Senast ändrad 2016-04-07.
CPL Pubid: 233614

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur