CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the concept of neutron multiplication

Imre Pázsit (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers))
Annals of Nuclear Energy (0306-4549). Vol. 90 (2016), p. 480-481.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Nuclear Science & TechnologyDenna post skapades 2016-03-23.
CPL Pubid: 233606

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)