CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Buntad armering

Bundled reinforcing bars

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1964. - 29 s.
[Rapport]

Nyckelord: Betong, armering, buntade stänger


Rapporten finns hos Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknik i skriftserien med arbetsnummer 679.Denna post skapades 2006-11-22.
CPL Pubid: 23359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur