CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Natures's Concepts to Synthesize Materials - an Example of Biomimetic Chemistry

Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
(2015)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-22.
CPL Pubid: 233589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Materialkemi

Chalmers infrastruktur