CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ammonia formation over supported platinum and palladium catalysts

Emma Adams (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Milica Folic ; Pär Gabrielsson ; Johan Gustafson ; Lindsay Merte ; Jonas Evertsson ; Chu Zhang ; Florian Bertram ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Presented at the 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC) in Asheville, North Carolina, USA, August 24-27, 2014. (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233583

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Spektroskopi
Kemisk fysik
Materialkemi
Katalys

Chalmers infrastruktur