CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interpretation of palladium XANES spectra from first-principles calculations

Johan Nilsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Presented at the 16th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (xafs16), Karlsruhe, Germany, August 23-28, 2015. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233582