CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of supported Pd-Pt catalysts. XAS and LEIS characterisation and catalytic activity for CH4 oxidation

Natalia Martin (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Johan Nilsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Emma Adams (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Xueting Wang (Institutionen för kemi och kemiteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Gudmund Smedler ; Agnes Raj ; David Thompsett ; Hidde Brongersma ; Giovanni Agostini ; Olivier Mathon ; Stefan Carlson ; Katarina Norén ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Presented at the TAILOR 2016, Fontainbleau, France, March 29-April 1, 2016. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233580