CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supported platinum and palladium catalysts for passive SCR applications

Emma Adams (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Milica Folic ; Pär Gabrielsson ; Johan Gustafson ; Lindsay Merte ; Jonas Evertsson ; Chu Zhang ; Florian Bertram ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Presented at the 24th North American Meeting (NAM24), Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 14-19, 2015. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233579