CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elucidating the dependence on NO:H2 ratios for ammonia formation over alumina supported platinum and palladium

Emma Adams (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Eva Benedixen ; Pär Gabrielsson ; Milica Folic ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Presented at the 10th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC10), Brussels, Belgium, October 28-30, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233577