CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stållina använd som konstruktiv armering. Projekteringsanvisning. Tillhörande handling till Statens Planverk Nr 300/77

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1978. - 9 s.
[Rapport]

Nyckelord: Betong, stållina, konstruktionsanvisningar, husbyggnader


Skriften ingår i skriftserien vid Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för husbyggnadsteknik med Arb. Nr 292. Skriften finns i engelsk översättning.Denna post skapades 2006-11-22.
CPL Pubid: 23357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur