CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neue Verfahren für die Ausführung von Wohnbauten aus Beton

Nya utförandemetoder för husbyggnader av betong

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik)
Beton- und Stahlbetonbau (ISSN 0005-9900). Vol. 74 (1979), 5, p. 124-128.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Husbyggnader, betong, armeringsteknik, nya utföranden


Zuschrift + Erwiederung. Beton- und Stahbetonbau Vol. 75, Heft 5, page 128. 1980.Denna post skapades 2006-11-22.
CPL Pubid: 23356

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur