CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue crack initiation based on simulations on the mesoscopic scale

Robert Lillbacka (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik ; Extern) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik ; Extern) ; Erland Johnson ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik ; Extern)
Fatigue 2003, Cambridge (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur