CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation-reduction behaviour and methane oxidation activity of supported Pd-Pt catalysts studied by LEIS and in situ XAS/MS

Natalia Martin (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Johan Nilsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Emma Adams (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Xueting Wang (Institutionen för kemi och kemiteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Gudmund Smedler ; Rai Agnes ; David Thompsett ; Hidde Brongersma ; Giovanni Agostini ; Olivier Mathon ; Stefan Carlsson ; Katarina Norén ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Presented at the European Materials Research Society (E-MRS) Spring Meeting 2016, Lille, France, May 2-6, 2016. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233522