CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A framework for hyperelasto-plasticity with kinematic hardening and anisotropic damage

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Andreas Menzel ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Paul Steinmann
Computational Plasticity VII 2003, Barcelona, Eds. Owen, Onate and Suarez p. 169-170. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23352

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur