CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large strain plasticity coupled to anisotropic damage based on the fictitious configuration concept

Andreas Menzel ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Paul Steinmann ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
The 4th International ESAFORM Conference on Material Forming, 2001, Liege, Ed. Habraken p. 245-248. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23350

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur