CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the modeling of evolving anisotropy and large strains in pearlitic steel

Göran Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
6th European solid mechanics conference (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23349

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur