CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational aspects on multiscale modeling of polycrystallines with gradient crystal plasticity

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mikkel Grymer (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
19th Nordic Seminar on Computational Mechanics, Lund, Eds. Dahlbom, Fuchs, Persson, Ristinmaa, Sandberg and Svensson p. 88-90. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur