CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of anisotropic inelasticity in pearlitic steel at large strains due to deformation induced substructure evolution

Göran Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Andreas Menzel ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Dislocations, plasticity, damage and metal forming: The 11th Int Symp on Plasticity and Current Applications (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-24. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur