CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preferential Sampling and Small-Scale Clustering of Gyrotactic Microswimmers in Turbulence

Kristian Gustafsson ; Fanny Berglund (Institutionen för fysik (GU) ; Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Per R. Jonsson ; Bernhard Mehlig
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 116 (2016), p. 108104.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Plankton dynamicsDenna post skapades 2016-03-20.
CPL Pubid: 233452

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för marina vetenskaper (GU)
Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB) (GU)

Ämnesområden

Fysik
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur