CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Quality Measurement

Mattias Gustavsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the 11th International Conference on Information Quality (1544-1342). (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Information Quality, Measurement, Manufacturing Planning and Control processesDenna post skapades 2006-11-21.
CPL Pubid: 23345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur