CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En undersökning av betongens utmattningshållfasthet

An investigation of the fatigue strength of concrete

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik)
: External organization, 1978. ISBN: 91-540-2831-0.- 121 s.
[Rapport]

Nyckelord: Concrete, fatigue, compressive strength, tensile strength, stress reversals


Statens råd för byggnadsforskning Rapport R86:1978, Stockholm 1978.Denna post skapades 2006-11-21.
CPL Pubid: 23343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur