CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intryck från 7:e internationella betongvarukongressen BIBM - 72, Barcelona 13-19 maj 1972.

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik)
Svenska cementföreningens tidskrift , Cement & Betong 1972:4, Malmö. 4, p. 477-487. (1972)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Betongvaror, trenderDenna post skapades 2006-11-21. Senast ändrad 2017-10-09.
CPL Pubid: 23342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur