CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gradient hardening and damage in crystal (visco)plasticity

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Thomas Svedberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
World congress on Computational Mechanics, 2004, Beijing, Eds. Yao, Yuan and Zhong (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-21. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23341

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur