CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gradient hardening and damage in crystal (visco)plasticity

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mikkel Grymer (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Thomas Svedberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Computational plasticity, 2005, Barccelona, Eds. Owen, Onate and Suarez p. 751-754. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23340

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur