CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calibration of a multiscale material model based on macroscale test data

Robert Lillbacka (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik ; Extern) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik ; Extern)
Computational Plasticity, 2005, Barcelona, Eds. Owen, Onate and Suarez p. 1174-1176. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-21. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23338

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur