CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Absorption of energy in fatigue loading of plain concrete

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial) ; Bengt Hedberg (Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial) ; G Szczekocki
Journal Matériaux et Constructions, Paris, janvier - février 1984. Vol. 17 (1984), 97, p. 59-64.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, fatigue, energy absorptionDenna post skapades 2006-11-21. Senast ändrad 2010-11-04.
CPL Pubid: 23337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial (1979-1992)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur