CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the influence of silver species on methanol assisted selective catalytic reduction of NOx over silver/alumina

Marika Männikkö (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Xueting Wang (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
On the influence of silver species on methanol assisted selective catalytic reduction of NOx over silver/alumina (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233339