CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Insights into the active centres of solid-state ion-exchanges Cu-SSZ-13

Anna Clemens (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Alexander Shishkin (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Presented (oral) at the 24st North American Catalysis Society Meeting (NAM24), Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 14-19, 2015. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-16. Senast ändrad 2017-12-01.
CPL Pubid: 233338

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Materialkemi

Chalmers infrastruktur